Αυτόματη κόλληση σε τρεις διαστάσεις

Η αυτοματοποιημένη συγκόλληση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτή που γίνεται με το χέρι. Με τη σταθερή ταχύτητα του ρομποτικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της κόλλησης και με την ιδανική τοποθέτηση της “τσιμπίδας” επιτυγχάνεται ιδανική κόλληση. Η “τσιμπίδα” μπορεί να κινηθεί και να τοποθετηθεί σωστά χωρίς να χρειαστεί να κινηθεί το προϊόν. Οι κινήσεις γίνονται στο χώρο και οι διαδρομές που ακολουθούνται προκύπτουν από τα κομμάτια. Η επαναληψιμότητα των κολλήσεων μειώνει το κόστος ελέγχου ποιότητας, αφού τα ποσοστά λάθους είναι μικρά. Η εφαρμογή σε πλήρη αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής χρειάστηκε τέσσεριςinterpolated servo άξονες και δύο βοηθητικούς. Η ταχύτητα μόνο της κόλλησης μειώθηκε στο 1/3 σε σχέση με το χειροκίνητο. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής προϊόντων από βιβλιοθήκη καθώς και η προσθήκη νέων, όταν αυτά προκύψουν