Εφαρμογές

Συρματουργίας

Πλεκτικές

Ο κοινός φράχτης παράγεται από μηχανές που ονομάζονται πλεκτικές. Οι μηχανές αυτές διαμορφώνουν το σύρμα και το προωθούν “πλέκοντας” ουσιαστικά το συρματόπλεγμα…

Περισσότερα

Μηχανή καρέ

Το πλέγμα του παράγεται από μηχανές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό ή φράχτης ανάλογα το πάχος του σύρματος και το μέγεθος των “ματιών”…

Περισσότερα

Κιβωτοποιία

Μηχανές ξυλοκιβωτίων

Μία ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής ξύλινων κιβωτίων (τελάρων). χρησιμοποιεί περι τους 50 άξονες. Πολλοί από αυτούς είναι servo. Οι συγχρονισμένες κινήσεις, τα καρφώματα και οι τροφοδότες χρησιμοποιούν είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα servo…

Περισσότερα

Βιομηχανία Χαρτιού

Χαρτοπετσέτα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός μηχανήματος παραγωγής χαρτοπετσέτας είναι οι πολύ μεγάλες ταχύτητες παραγωγής που μπορεί να έχει ( >1000 χαρτοπετσέτες/λεπτό)…

Περισσότερα

Μαδρέ

Η μηχανή μαδρέν παράγει χαρτοκύλινδρους σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος, πάχος και διάμετρο. Η δημιουργία ενός χαρτοκυλίνδρου πραγματοποιείται με την επικάλυψη πολλών λεπτών χαρτιών πάνω σε ένα μεταλλικό σωλήνα…

Περισσότερα

Τυλικτικά

Στο χώρο επεξεργασίας πλαστικού, όπως και χάρτου, συχνά εμφανίζεται η ανάγκη τύλιξης του υλικού γύρω από ένα κύλινδρο σε μορφή ρόλου…

Περισσότερα

Τυπογραφεία

Η τύπωση ενός υλικού απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και μεγάλες ταχύτητες παραγωγής. Η σύμπτωση των χρωμάτων, όπως και ο τόνος του χρώματος πάνω στο υλικό εκτύπωσης πρέπει να είναι ακριβής καθόλη τη διάρκεια εκτύπωσης…

Περισσότερα

Σακούλα

Η λειτουργία μιας μηχανής παραγωγής χαρτοσακούλας προϋποθέτει μεγάλες ταχύτητες παραγωγής και υψηλή ακρίβεια όσον αφορά το τελικό προϊόν. Για το λόγο αυτό η εγκατάσταση συστημάτων servo θεωρείται απαραίτητη και ιδανική για τη βελτίωση της απόδοσης μιας τέτοιας μηχανής…

Περισσότερα

Πλαστικά

Τυπωτικά

Η ιδιομορφία του πλαστικού σε σχέση με το χαρτί είναι η ελαστικότητα. Για το λόγο αυτό κατά την εκτύπωση ρολών χρησιμοποιείται άλλη τεχνική. Η τάνυση του φιλμ είναι το κρίσιμο μέγεθος…

Περισσότερα

Κοπτικά

Το πλαστικό φιλμ είναι τυλιγμένο σε ρολό. Για την εκτύλιξη και την κοπή του σε τεμάχια χρησιμοποιούνται ράουλα εκτύλιξης. Λόγο της ελαστικότητας του πλαστικού η μέτρηση του μήκους του είναι δύσκολη…

Περισσότερα

Τροφοδοσία

Οι μηχανές injection κατασκευάζουν πλαστικά αντικείμενα σε καλούπια. Το πλαστικό είναι σε υγρή μορφή και εκχύεται μέσα στο καλούπι. Όταν έχει στερεοποιηθεί, το καλούπι ανοίγει και ένα ειδικός μηχανισμός διώχνει το προϊόν…

Περισσότερα

Ξύλο

Κοπή

Για τον τεμαχισμό κορμών σε τεμάχια καθορισμένων διαστάσεων κατασκευάζονται ειδικές μηχανές. Όπως σε όλες τις μηχανές που απαιτείται positioning η χρήση servo προσφέρει ακρίβεια και ευκολία…

Περισσότερα

Γωνιάστρα

Ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο στην επιπλοποιία είναι η γωνιάστρα. Με τη γωνιάστρα γίνεται ο παράλληλος τεμαχισμός των φύλλων του ξύλου…

Περισσότερα

Κοπές-Κολλήσεις μετάλλων

Κοπή plasma

Το plasma είναι αέριο σε πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Η σχέση τιμής-απόδοσης είναι πολύ καλή. Η ποιότητα κοπής είναι πολύ καλύτερη από το οξυγόνο ενώ η τιμή του πολύ χαμηλότερη από το laser…

Περισσότερα

Κόλληση 3d

Η αυτοματοποιημένη συγκόλληση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτή που γίνεται με το χέρι…

Περισσότερα

Επεξεργασία υλικών

NC laser

Η κοπή με laser αποτελεί την πιο απαιτητική ηλεκτρομηχανολογική εφαρμογή κοπής. Η ακρίβεια της ακτίνας του laser εμφανίζει κάθε αδυναμία του συστήματος στην κοπή του τελικού προϊόντος…

Περισσότερα

Κουρμπαδόροι

Οι κουρμαδόροι είναι μηχανές ψυχρής κάμψης μετάλλων για τη δημιουργία μεταλλικών μορφών. Το μέγεθος τους ορίζεται από τη διατομή του προς κατεργασία υλικού…

Περισσότερα

Κουρμπαδόροι 3d

Σε μία πλήρως αυτόματη μηχανή κάμψης σύρματος για τη δημιουργία μορφών τριών διαστάσεων η χρήση σέρβο είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία…

Περισσότερα

Αυτόματη αποθήκευση

Αυτόματη αποθήκη

Το πρώτο βήμα στην αυτοματοποίηση μιας αποθήκης γίνεται με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα η αποθήκη μπορεί να γίνει αυτόματη με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων που τοποθετούν και φέρνουν τα προϊόντα, όταν τους ζητηθεί…

Περισσότερα

Ρομποτική εξοικονόμηση χώρου

Στην κατασκευή κεραμικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπως οι πυκνωτές, η πρώτη ύλη επεξεργάζεται θερμικά για να λάβει τις απαιτούμενες ιδιότητες…

Περισσότερα

Συσκευασία

Flowpack

Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία των περισσότερων μηχανών συσκευασίας ήταν καθαρά μηχανική. Έκκεντρα, φρενοκόπλερ και αρκετά γρανάζια ήταν τα στοιχεία τα οποία απάρτιζαν μια τέτοια μηχανή…

Περισσότερα

Βιομηχανία γάλακτος

Στις γαλακτοβιομηχανίες η χρήση σερβομηχανισμών είναι εκτεταμένη. Στη συσκευασία γιαουρτιού χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες για την κίνηση των άδειων κεσέδων…

Περισσότερα

Άλεση

Το βασικό μειονέκτημα των Inverters είναι η αδυναμία τους να κινηθούν με χαμηλές στροφές και ικανοποιητική ροπή. Ένας ασύγχρονος κινητήρας με inverter μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να κατέβει μέχρι τα 4-5hz…

Περισσότερα

Γεμιστικά

Σε περιπτώσεις που συσκευάζονται προϊόντα “μη μετρήσιμα”, καφές, πατατάκια ή και υγρά σε σακούλες, οι μηχανές αποτελούνται από το δοσομετρητή και το συσκευαστικό…

Περισσότερα

Pick n place

Οι περιπτώσεις που ένα αντικείμενο πρέπει να μετακινηθεί από ένα σημείο σε ένα δεύτερο είναι πολύ συχνές στη βιομηχανία. Τα προϊόντα συνήθως βγαίνουν από τις μηχανές παραγωγής και είτε πρέπει να συσκευαστούν σε κουτιά ή να συνεχίσουν σε επόμενα στάδια την επεξεργασία τους…

Περισσότερα

Θέατρα

Αυτοματοποίηση σκηνικών

Οι εφαρμογές των servo εκτείνονται και εκτός βιομηχανίας. Όλες οι σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις βασίζονται σε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αλλαγής σκηνικών. Πολλές από αυτές αδυνατούν να παιχτούν, αν το θέατρο δε διαθέτει τέτοιους…

Περισσότερα