Αυτόματη αποθήκη

Το πρώτο βήμα στην αυτοματοποίηση μιας αποθήκης γίνεται με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα η αποθήκη μπορεί να γίνει αυτόματη με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων που τοποθετούν και φέρνουν τα προϊόντα, όταν τους ζητηθεί. Το μέγεθος μίας τέτοιας αποθήκης μπορεί να είναι από μία αποθήκη φαρμακείου ή άλλου καταστήματος λιανικής όσο ένα εργοστάσιο.

Από την κεντρική κονσόλα ο χειριστής επιλέγει εάν θέλει να καταχωρίσει ή να λάβει προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση barcode. Στην περίπτωση που ο χειριστής εισάγει προϊόν γίνεται αυτόματα βέλτιστη τοποθέτηση. Η επιλογή των προϊόντων κατά την έξοδο γίνεται και αυτή με το βέλτιστο τρόπο (προϊόντα που μπήκαν πρώτα πρέπει να βγούνε πρώτα).

Ο χειριστής είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσει αναφορές της κατάσταση της αποθήκης ή αυτόματα να ενεργοποιούνται alarms (λήξη προϊόντος) κτλ.