Κουρμπαδόροι

Οι κουρμαδόροι είναι μηχανές ψυχρής κάμψης μετάλλων για τη δημιουργία μεταλλικών μορφών. Το μέγεθος τους ορίζεται από τη διατομή του προς κατεργασία υλικού. Έτσι, υπάρχουν από μικρά εργαλεία χειρός μέχρι μεγάλες NC μηχανές.

Η ιδιότητα των servo να κρατούν σταθερή ροπή σε χαμηλές στροφές και να κάνουν ακριβές positioning τα κάνουν ιδανική λύση σε ημιαυτόματες μηχανές. Τα servo μπορούν να κινούνται με τις χαμηλές ταχύτητες που απαιτούν οι μεγάλες διατομές και να απομακρύνονται με ταχύτητα, μεγαλώνοντας έτσι την παραγωγή. Η χρήση μίας μικρής μονάδας plc δίνει τη δυνατότητα επιλογής/συγγραφής συνταγών, ενώ υπάρχει δυνατότητα μικροδιορθώσεων σε περιπτώσεις διαφορετικών ιδιοτήτων του υλικού στην ίδια συνταγή.