Πλέξιμο σύρματος φραχτών

Ο κοινός φράχτης παράγεται από μηχανές που ονομάζονται πλεκτικές. Οι μηχανές αυτές διαμορφώνουν το σύρμα και το προωθούν “πλέκοντας” ουσιαστικά το συρματόπλεγμα. Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάζουν οι μηχανές αυτές είναι με το φρενοκόπλερ. Η τοποθέτηση σέρβο προς αντικατάσταση γίνεται τόσο σε παλιές μηχανές όσο και σε καινούριες. Υπάρχουν περιπτώσεις μικρών αλλαγών (τοποθέτηση παλμογεννήτριας στο μοτέρ και κατάλληλες ρυθμίσεις στο σερβο για να λειτουργεί η μηχανή με τον υπάρχοντα πίνακα) μέχρι ολοκληρωτικό retrofit με τοποθέτηση καινούριων μειωτήρων, μοτέρ, πινάκων και plc. Τα οφέλη μιας τέτοιας μετατροπής είναι η μη χρήση φρένου που κοστίζει ως αναλώσιμο και η ομαλότερη λειτουργία της μηχανής. Τα έξοδα συντήρησης μειώνονται. Λόγω της απουσίας φρένου το μοτέρ επιταχύνει και επιβραδύνει ομαλά. Οι μηχανικές καταπονήσεις είναι λιγότερες ενώ η απουσία θορύβου από το φρένο κάνει τη μηχανή πιο φιλική προς το χρήστη. Με το πλήρες retrofit και τη χρήση plc βελτιώνονται η εργονομία και η αξιοπιστία.