Κοπή ξύλου

Για τον τεμαχισμό κορμών σε τεμάχια καθορισμένων διαστάσεων κατασκευάζονται ειδικές μηχανές. Όπως σε όλες τις μηχανές που απαιτείται positioning η χρήση servo προσφέρει ακρίβεια και ευκολία. Σε αυτές τις εφαρμογές γίνεται ρύθμιση των δίσκων κοπής. Σε απλές εφαρμογές οι ρυθμίσεις γίνονται χειροκίνητα ενώ για πιο σύγχρονες, πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές γίνεται χρήση οπτικών μεθόδων. Λόγω της μοναδικότητας κάθε κορμού οι κοπές είναι διαφορετικές κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται το χαμένο προϊόν.