Κοπή πλαστικού

Το πλαστικό φιλμ είναι τυλιγμένο σε ρολό. Για την εκτύλιξη και την κοπή του σε τεμάχια χρησιμοποιούνται ράουλα εκτύλιξης. Λόγο της ελαστικότητας του πλαστικού η μέτρηση του μήκους του είναι δύσκολη. Η τάσεις που δημιουργούνται επιμηκύνουν το φιλμ. Σε περιπτώσεις που το φιλμ είναι τυπωμένο η επιμήκυνση αυτή προκαλεί μετατόπιση της εικόνας ανάμεσα στις κοπές. Με την χρήση φωτοκυττάρου, τυπωμένου στίγματος και κατάλληλου προγράμματος είναι δυνατή η διόρθωση της μετατόπισης.

Ειδική μέριμνα έχει δοθεί σε περιπτώσεις κακού τυπώματος. Για εξοικονόμηση χρόνου η μηχανή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έως ότου διορθωθεί το τύπωμα.