Τροφοδοσία μηχανών injection

Οι μηχανές injection κατασκευάζουν πλαστικά αντικείμενα σε καλούπια. Το πλαστικό είναι σε υγρή μορφή και εκχύεται μέσα στο καλούπι. Όταν έχει στερεοποιηθεί, το καλούπι ανοίγει και ένα ειδικός μηχανισμός διώχνει το προϊόν.

Ειδικοί μηχανισμού κατασκευάζονατι για να εξυπηρετούν αυτές τις μηχανές. Οι ρομποτικοί αυτοί μηχανισμοί μπορούν να λειτουργούν διπλά. Αφού έχει δημιουργηθεί το προϊόν, ένας βραχίονας μπαίνει στο ανοιχτό καλούπι και παίρνει το προϊόν, το οποίο σε άλλη περίπτωση θα έπεφτε κάτω, και στην συνέχεια το τοποθετήτει σωστά για περαιτέρω διεργασία (συσκευασία συνήθως). Σε πριπτώσεις που υπάρχει εκτύπωση στο προϊόν, τοποθετείται μέσα στο καλούπι πλαστικό φίλμ με το μοτιβο της εκτύπωσης. Έτσι, το φίλμ προσκολλάται στο ζεστό πλαστικό, διατηρώντας την εκτύπωση.

Οι μεγάλες απαιτήσεις για ελάχιστους νεκρούς χρόνους κάνουν απαραίτητη τη χρήση σύγχρονων σερβοκινητήρων. Η κατασκευή πρέπει να είναι πολύ σταθερή καθώς με επιταχύνσεις κοντά στα 5g και ταχύτητες 5m/s δημιουργούνται ανεπιθύμητες ταλαντώσεις.