Μηχανή συσκευασίας τύπου flowpack

Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία των περισσότερων μηχανών συσκευασίας ήταν καθαρά μηχανική. Έκκεντρα, φρενοκόπλερ και αρκετά γρανάζια ήταν τα στοιχεία τα οποία απάρτιζαν μια τέτοια μηχανή. Ο θόρυβος, η μηχανική καταπόνηση και η ανακρίβεια ενός τέτοιου συστήματος λειτουργίας ήταν αναπόφευκτα. Η εγκατάσταση συστημάτωνservo ήρθε να λύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα.

Η μέχρι τώρα αλλαγή γραναζιών και η αυξομείωση της μεταβλητής σχέσης μείωσης του μειωτήρα, που απαιτούνταν για κάθε διαφορετικό προϊόν, ανήκουν πια στο παρελθόν. Η ρύθμιση πλέον της μηχανής πραγματοποιείται αποκλειστικά από έναν controller ο οποίος ελέγχει τη λειτουργία της μηχανής. Όλοι οι άξονες της μηχανής έχουν αντικατασταθεί από συστήματα servo, τα οποία προσφέρουν την επιθυμητή ακρίβεια στο τελικό προϊόν. Τα διάφορα έκκεντρα της μηχανής έχουν εξαλειφθεί και στη θέση τους έχουν προσαρμοστεί ηλεκτρονικά έκκεντρα CAM με τη βοήθεια συστημάτων servo.

Η ολική κατάργηση των μηχανικών λειτουργιών της μηχανής και η προσφυγή της στα συστήματαservo έχουν οδηγήσει σε πολλά πλεονεκτήματα. Η ακρίβεια στο τελικό προϊόν έχει βελτιστοποιηθεί. Η προσαρμοστικότητα της μηχανής ανάλογα με το προϊόν γίνεται πολύ εύκολα με τη χρήση συνταγών. Οcontroller που βρίσκεται προσαρμοσμένος στη μηχανή είναι σε θέση να ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής καθώς και να καταγράφει στοιχεία χρήσιμα για την παραγωγή.