Εφαρμογή στη συρματουργία

Το πλέγμα του παράγεται από μηχανές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό ή φράχτης ανάλογα το πάχος του σύρματος και το μέγεθος των “ματιών”. Η σύνδεση των οριζόντιων με τα κάθετα σύρματα γίνεται με ηλεκτροπόντες γι’αυτό ονομάζεται και πονταριστό. Στις περιπτώσεις παλαιών μηχανών αντικαθιστώνται τα φρενοκόπλερ. Συνήθως τοποθετούνται τρεις σέρβο άξονες. Ο ένας τραβά, ανάλογα με τον τύπο του πλέγματος, πολλά σύρματα παράλληλα μεταξύ τους. Ο δεύτερος κάνει προώθηση του ενός μόνο κάθετου προς τα άλλα σύρματος ενώ ο τρίτος ανεβοκατεβάζει τις ηλεκτροπόντες για τη συγκόλληση. Σε καινούριες μηχανές γίνεται χρήση plc με δημιουργία συνταγών καταγραφής και διαχείρισης της παραγωγής. Οι μεγάλες ισχύς σε τέτοιες μηχανές κάνουν τα οφέλη της χρήσης servo ακόμα πιο εμφανή. Πέρα από τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση των εξόδων συντήρησης με τη χρήση servo έχουμε και μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.