Άλεση μείγματος στη βιομηχανία τροφίμων

Το βασικό μειονέκτημα των Inverters είναι η αδυναμία τους να κινηθούν με χαμηλές στροφές και ικανοποιητική ροπή. Ένας ασύγχρονος κινητήρας με inverter μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να κατέβει μέχρι τα 4-5hz. Για ένα κινητήρα λοιπόν 1400 στοφών αυτό σημαίνει 140rpmή έναν 900 90rpm. Σε εφαρμογές, όπως η άλεση, η διαδικασία ξεκινά από χαμηλές στροφές και φτάνει σε πολύ υψηλές προς το τέλος. Είναι συνηθισμένη τακτική με όχι καλά αποτελέσματα να χρησιμοποιούνται Inverters με μοτέρ χαμηλών ονομαστικών στροφών με ισχύ 2 ή τρεις φορές πάνω από την απαιτούμενη, για να έχουν ροπή στις χαμηλές στροφές και να ανεβάζουν μέχρι και 150 ή 200hz στο τέλος της διαδικασίας. Οι servo κινητήρες έχουν ροπή από το 0. Μπορούν να περιστραφούν με ταχύτητες πάρα πολύ μικρές. Έτσι, η διάσταση του κινητήρα είναι η σωστή και, τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές στροφές, έχουμε την απαιτούμενη ροπή.