Εφαρμογές στην Γαλακτοβιομηχανία

Στις γαλακτοβιομηχανίες η χρήση σερβομηχανισμών είναι εκτεταμένη.

Στη συσκευασία γιαουρτιού χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες για την κίνηση των άδειων κεσέδων. Κάθε βήμα της ταινίας οδηγεί τα κεσεδάκια στο επόμενο βήμα της συσκευασίας (καθαρισμός, γέμιση, κλείσιμο, έλεγχος και ημερομηνία λήξης). Η ακρίβεια και ο πλήρης έλεγχος της κίνησης είναι καθοριστικά. Ενώ υπάρχει απαίτηση για ελάχιστους χρόνος στις κινήσεις, υπάρχουν και περιορισμοί. Στη φάση της συσκευασίας το γιαούρτι είναι ακόμα σε υγρή μορφή. Η κίνηση των γεμάτων κεσέδων με γάλα χωρίς ακόμα να έχει μπει το αλουμινόχαρτο και να έχει σφραγιστεί πρέπει να είναι ταυτόχρονα γρήγορη και ομαλή προς αποφυγή αναταράξεων της επιφάνειας του γάλακτος. Κατά το στάδιο της γέμισης του κεσέ με γάλα ένα σερβομοτέρ κινεί ένα έμβολο που λειτουργεί ως δοσομετρικό στη μία κατεύθυνση και ως γεμιστικό κατά την άλλη. Η ρύθμιση των επιταχύνσεων-επιβραδύνσεων και της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της γέμισης είναι πολύ σημαντική. Μεγάλη ταχύτητα στην αρχή, όταν το κεσεδάκι είναι άδειο, έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση του γάλακτος στον πάτο με τις σταγόνες που δημιουργούνται να χύνονται εκτός. Μεγάλη ταχύτητα προς το τέλος, όταν το κεσεδάκι είναι γεμάτο, έχει ως αποτέλεσμα τον αφρισμό του γάλακτος που δεν είναι και αυτός ανεκτός.