Παραγωγή χαρτοπετσέτας

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός μηχανήματος παραγωγής χαρτοπετσέτας είναι οι πολύ μεγάλες ταχύτητες παραγωγής που μπορεί να έχει ( >1000 χαρτοπετσέτες/λεπτό). Λόγω της μεγάλης ταχύτητας που μπορεί να αναπτύξει χρειάζεται και ένα αρκετά γρήγορο σύστημα αποθήκευσης της χαρτοπετσέτας. Για το λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί συστήματα servo τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο στις μεγάλες ταχύτητες παραγωγής της μηχανής, όσο και στην ακρίβεια που απαιτείται από το σύστημα.

Το μετρητικό σύστημα της μηχανής διαχωρίζει τις χαρτοπετσέτες σε πακέτα, τα οποία με τη βοήθεια των servo διαχωρίζονται και αποθηκεύονται σε ειδικές συσκευασίες. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχόμενης ροής η οποία απαιτεί ακρίβεια κινήσεων και ιδιαίτερα απαιτητικούς χρόνους παραγωγής.