Κάθετη κοπή ξύλου

Ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο στην επιπλοποιία είναι η γωνιάστρα. Με τη γωνιάστρα γίνεται ο παράλληλος τεμαχισμός των φύλλων του ξύλου. Στις συμβατικές γωνιάστρες τοποθέτείται το φύλλο επάνω στην επιφάνεια εργασίας και οι μετρήσεις για την κοπή γίνονται από το χειριστή. Η ποιότητα του προϊόντος σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ χαμηλή αφού επαφίεται στην επιδεξιότητα του χειριστή. Σε ένα πρώτο στάδιο αυτοματισμού οι κινήσεις γίνονται με μοτέρ. Σε ένα επόμενο στάδιο τοποθετείται plcτο οποίο ελέγχει την κίνηση του μοτέρ και το κινεί στις προγραμματισμένες από το χειριστή αποστάσεις. Λόγω της απαίτησης για ακρίβεια και της αδυναμία των συμβατικών ρυθμιστών στροφών (Inverter), που χρησιμοποιούνται συνήθως να φρενάρουν ελεγχόμενα, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο η κίνηση να είναι γρήγορη στην αρχή και για τη μεγαλύτερη απόσταση και να επιβραδύνεται προς το τέλος για ακρίβεια στο σταμάτημα. Εξετάζοντας την κίνηση χρονικά συνήθως ο χρόνος που κινείται το μοτέρ με μικρή ταχύτητα είναι ίσος με ή και μεγαλύτερος από αυτόν που κινείται με μεγάλη ταχύτητα κάνοντας την παραγωγή πολύ μικρή.

nestingΜία συνηθισμένη αναβάθμιση που προσφέρουμε είναι η τοποθέτηση παλμογεννήτριας στο υπάρχον μοτέρ και η αντικατάσταση του inverter με servo. Ο χρόνος που χρειάζεται για το positioning πέφτει κατακόρυφα, αφού τοservo φρενάρει ελεγχόμενα και στο σωστό σημείο.

Σε επόμενο επίπεδο υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης της μηχανής σε NC γωνιάστρα. Με τη χρήση controllerυπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης αρχείων που προκύπτουν από προγράμματα βέλτιστης κοπής (nesting). Τα προγράμματα με τη διαχείριση αποθήκης, που συνήθως διαθέτουν, επιλέγουν κομμάτια από την αποθήκη, που ίσως έχουν περισσέψει από προηγούμενες κοπές, και τοποθετούν με το βέλτιστο τρόπο τα κομμάτια που και αυτά έχουν προκύψει από το σχεδιαστικό CAD. Έτσι προκύπτει ένα πλήρως αυτόματο σύστημα με ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους, ευκολία στην ανάκληση σχεδίων και οικονομία στην πρώτη ύλη.