Μηχανή παραγωγής σακούλας

Η λειτουργία μιας μηχανής παραγωγής χαρτοσακούλας προϋποθέτει μεγάλες ταχύτητες παραγωγής και υψηλή ακρίβεια όσον αφορά το τελικό προϊόν. Για το λόγο αυτό η εγκατάσταση συστημάτων servo θεωρείται απαραίτητη και ιδανική για τη βελτίωση της απόδοσης μιας τέτοιας μηχανής.

Ο ρόλος χάρτου ξετυλίγεται και εισέρχεται στη μηχανή. Αρχικά περνάει από το στάδιο της διάτρησης όπου το χαρτί έρχεται σε επαφή με τις λεπίδες. Οι λεπίδες οδηγούνται από σύστημα servo το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σωστή διάτρηση του χαρτιού. Η κίνηση των λεπίδων είναι καμπύλης μορφής (CAM) η οποία είναι ανάλογη του μήκους της χαρτοσακούλας. Η ακρίβεια στο σύστημα των λεπίδων πρέπει να είναι υψηλή ώστε να μην υπάρξει κακής ποιότητα διάτρηση του χαρτιού.

Το διάτρητο χαρτί εισέρχεται από τους κυλίνδρους συγκράτησης έτσι ώστε να μπορέσει να αποκοπεί ακριβώς επάνω στο σημείο διάτρησης. Η συγκράτηση όπως και η απόσπαση οδηγούνται απο συστήματαservo.

Το κομμένο πλέον χαρτί, στο μήκος που έχει ορίσει ο χρήστης, περνά στο στάδιο τσάκισης και συγκόλλησης. Το servo στο σύστημα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να ρυθμίζει τον πάτο της σακούλας ανάλογα με τις προτιμήσείς του.

Ο ρόλος χάρτου που εισέρχεται στη μηχανή ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια μεταποίησης :

  1. εκτύπωση χρωμάτων πάνω στο χαρτί με υψηλή ακρίβεια ταύτισης

  2. διάτρηση χάρτου στο απαιτούμενο μήκος (μήκος χαρτοσακούλας)

  3. απόσπαση διάτρητου χάρτου

  4. τσάκιση-κόλληση του πάτου της χαρτοσακούλας σε προκαθορισμένο μήκος αυτής.

Το στάδιο της εκτύπωσης αποτελείται απο μια πληθώρα αξόνων servo τα οποία είναι υπεύθυνα να ρυθμίζουν την ποιότητα και την ακρίβεια εκτύπωσης του χαρτιού. Ο χειριστής έχει την ικανότητα να ρυθμίζει ηλεκτρονικά την ταύτιση των χρωμάτων, την ποιότητα της εκτύπωσης καθώς και την τοποθέτηση της τυπωμένης εικόνας σε συγκεκριμένο σημείο του τελικού προϊόντος.

Η διάτρηση του χάρτου πραγματοποιείται μέσω ειδικών λεπίδων, πατώντας πάνω σε ειδικό ελαστικό κύλινδρο. Οι λεπίδες οδηγούνται από σύστημα servo το οποίο είναι απόλυτα συγχρονισμένο με τη ταχύτητα του χαρτιού μέσω καμπύλης CAM. Όταν οι λεπίδες εισέρχονται στον κύλινδρο και τρυπούν το χαρτί, θα πρέπει η περιφερειακή ταχύτητα των λεπίδων να είναι ακριβώς η ίδια με την ταχύτητα του χαρτιού. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουμε να έχουμε διάτρηση μεγάλης διάτρησης χωρίς “τσιμπήματα” εισόδου και εξόδου στο χαρτί. Το μήκος από διάτρηση σε διάτρηση (μήκος χαρτοσακούλας) μπορεί να αλλαχθεί ηλεκτρονικά χωρίς την οποιαδήποτε μηχανική αλλαγή ή τροποποίηση που γινόταν έως σήμερα.

Η απόσπαση του διάτρητου χάρτου πραγματοποιείται με τη βοήθεια κυλίνδρων απόσπασης, οι οποίοι ελέγχονται ηλεκτρονικά από σύστημα servo. Η δυνατότητα του συστήματος να αντιδρά άμεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή του φορτίου δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε την ένταση της απόσπασης σε όλα τα πιθανά μήκη σακούλας.

Η τσάκιση του χάρτου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της χαρτοσακούλας, ρυθμίζοντας απλά το επιθυμητό μήκος τσάκισης.

Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από μια οθόνη αφής η οποία ελέγχει όλους τους επιμέρους άξονες και είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία της μηχανής. Ο χρήστης δε χρειάζεται πλέον να πραγματοποιήσει καμία μηχανολογική αλλαγή, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι προσβάσιμα απο το σύστημα ελέγχου της μηχανής.

Η πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία παραγωγής χαρτοσακούλας επιφέρει υψηλή ακρίβεια, μεγαλύτερη παραγωγή, εξοικονόμηση χαμένου χρόνου, λειτουργικές ευκολίες καθώς και αύξηση της ποιότητας παραγωγής.

Μέγιστη παραγωγή 650 τεμ/λεπτό

Ακρίβεια <0,5 mm

Μήκη χαρτοσακούλας 170-650 mm