Μηχανή τύλιξης χαρτιού

Στο χώρο επεξεργασίας πλαστικού, όπως και χάρτου, συχνά εμφανίζεται η ανάγκη τύλιξης του υλικού γύρω από ένα κύλινδρο σε μορφή ρόλου. Τα μέχρι τώρα συστήματα τύλιξης δεν είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν σωστά την τάνυση του υλικού, με αποτέλεσμα η τύλιξη του υλικού σε μορφή ρόλου να είναι ανομοιόμορφη.

Το σύστημα servo που προσαρμόζεται στον κύλινδρο τύλιξης έρχεται να δώσει τη λύση στην ανομοιομορφία του ρόλου. Η τάνυση του υλικού είναι ελεγχόμενη και εξαρτάται κάθε φορά από τη διάμετρο του ρόλου. Από τη στιγμή εκκίνησης τύλιξης του υλικού έως τη στιγμή που ολοκληρωθεί ο ρόλος, η τάνύση παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από ταχύτητα τύλιξης ή διάμετρο ρόλου.