Εφαρμογές PnP

Οι περιπτώσεις που ένα αντικείμενο πρέπει να μετακινηθεί από ένα σημείο σε ένα δεύτερο είναι πολύ συχνές στη βιομηχανία.

Τα προϊόντα συνήθως βγαίνουν από τις μηχανές παραγωγής και είτε πρέπει να συσκευαστούν σε κουτιά ή να συνεχίσουν σε επόμενα στάδια την επεξεργασία τους. Οι εφαρμογές είναι κάθε φορά custom. Για τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται πολλές φορές universalρομποτικοί βραχίονες που με τον κατάλληλο προγραμματισμό επιτυγχάνουν το στόχο. Υπάρχουν περιπτώσεις ωστόσο όπου οι ρομποτικοί βραχίονες υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της εφαρμογής και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το αυξημένο κόστος. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται από την ΚΥΜΑ επε μία ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τη βέλτιστη λύση του προβλήματος. Η ΚΥΜΑ επε μπορεί ακόμα και να κατασκευάσει το μηχανισμό προσφέροντας στον πελάτη ολοκληρωμένη τελική λύση.