Εκτύπωση σε πλαστικό

Η ιδιομορφία του πλαστικού σε σχέση με το χαρτί είναι η ελαστικότητα. Για το λόγο αυτό κατά την εκτύπωση ρολών χρησιμοποιείται άλλη τεχνική. Η τάνυση του φιλμ είναι το κρίσιμο μέγεθος. Τα servo είναι είτε σε torque mode, αν δεν υπάρχει μπαλαρίνο, είτε σε speed control με πρόγραμμα ισορρόπησης, εάν υπάρχει. Ρυθμίζοντας την τάνυση έχουμε σταθερό μήκος από τύπωμα σε τύπωμα.

Σε περιπτώσεις που το φιλμ έχει μορφή «σωλήνα» και χρειάζεται εκτύπωση και από τις δύο πλευρές, τότε το φιλμ εκτυπώνεται δύο φορές. Αφού έχει εκτυπωθεί από την μία, ξαναμπαίνει για να εκτυπωθεί από την άλλη. Πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι η εκτύπωση από τη μία πλευρά να είναι περίπου στο ίδιο σημείο που είναι και από την άλλη. Έτσι, το τελικό προϊόν θα έχει το μοτίβο και από τις δύο πλευρές στο ίδιο σημείο. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τόσο η σταθερή τάνυση όσο και η σωστή θέση του φιλμ.