Ρομποτική εξυπηρέτηση μηχανών

Στην κατασκευή κεραμικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπως οι πυκνωτές, η πρώτη ύλη επεξεργάζεται θερμικά για να λάβει τις απαιτούμενες ιδιότητες.

Οι κεραμικοί πυρήνες είναι δισκάκια τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο μέσα σε κεραμικά κουτιά κατά εκατοντάδες. Τα κουτιά αυτά μπαίνουν σε φούρνο για να ψηθούν. Η διαδικασία είναι πολύ αργή και επαναλαμβάνεται για κάθε κουτί. Σε μία εφαρμογή για την εξοικονόμηση χώρου κατασκευάστηκε ένα ρομπότ τριών αξόνων ανά φούρνο το οποίο βγάζει και τοποθετεί τα κουτιά σε μεταλλικά ράφια μέχρι να χρειαστεί να μπουν και πάλι στο φούρνο. Τα κουτιά μένουν στα ράφια όσο χρειάζεται. Τα μεταλλικά ράφια είναι πάνω από τα τρία μέτρα αφήνοντας από κάτω χώρο να κινούνται οι εργάτες. Με την εξοικονόμηση χώρου που επιτεύχθηκε μπήκε ακόμα ένας φούρνος στο κτήριο.