Παραγωγή χάρτινων πυρήνων μαδρέ

Η μηχανή μαδρέν παράγει χαρτοκύλινδρους σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος, πάχος και διάμετρο. Η δημιουργία ενός χαρτοκυλίνδρου πραγματοποιείται με την επικάλυψη πολλών λεπτών χαρτιών πάνω σε ένα μεταλλικό σωλήνα. Με τη συνεχή περιστροφή αυτών των χαρτιών πάνω στο σωλήνα δημιουργείται και αναπτύσσεται ένας ομοιόμορφος χαρτοκύλινδρος τον οποίον καλούμαστε να κόψουμε στο επιθυμητό μήκος. Για το λόγο ότι η διαδικασία δημιουργίας του χαρτοκυλίνδρου δε σταματά ποτέ, εφαρμόζεται η τεχνική του “ιπτάμενου πριονιού” .

Η τεχνική του “ιπτάμενου πριονιού” αφορά την κοπή του χαρτοκυλίνδρου ενώ αυτός βρίσκεται εν κινήσει. Όταν το μήκος του χαρτοκυλίνδρου που θέλουμε να κόψουμε έχει ολοκληρωθεί, τότε το σύστημα του πριονιού εκτελεί μια ευθύγραμμη και παράλληλη κίνηση ίσης ταχύτητας με αυτή του χαρτοκυλίνδρου (συγχρονισμός). Καθόλη τη διάρκεια της κίνησης αυτής, το πριόνι κόβει το χαρτοκύλινδρο στο επιθυμητό μήκος. Όταν η κοπή ολοκληρωθεί, το πριόνι επιστρέφει στην αρχική του θέση και περιμένει έως ότου ολοκληρωθεί το επόμενο επιθυμητό μήκος χαρτοκυλίνδρου. Η διαδικασία κοπής επαναλαμβάνεται, έως ότου ολοκληρωθεί ο επιθυμητός αριθμός χαρτοκυλίνδρων.

Η εγκατάσταση συστήματος servo στο πριόνι επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη μηχανή. Η κίνηση του πριονιού είναι πολύ ομαλή με αποτέλεσμα να αποφεύγονται μηχανικές καταπονήσεις. Η ταχύτητα του χαρτοκυλίνδρου και του πριονιού είναι απόλυτα ίσες μεταξύ τους (συγχρονισμός) με αποτέλεσμα την ιδανική κοπή του χαρτοκυλίνδρου. Η μέγιστη δυνατή ακρίβεια είναι πλέον εφικτή. Αύξηση της παραγωγής λόγω της κοπής του προϊόντος εν κινήσει. Αύξηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.