Εφαρμογή σε θέατρα

Οι εφαρμογές των servo εκτείνονται και εκτός βιομηχανίας. Όλες οι σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις βασίζονται σε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αλλαγής σκηνικών. Πολλές από αυτές αδυνατούν να παιχτούν, αν το θέατρο δε διαθέτει τέτοιους. Σε μια τέτοια εφαρμογή η ασφάλεια παίζει τον πρώτο ρόλο.

Οι κινητήρες με τη χρήση βαρούλκων και συρματόσκοινων ανυψώνουν και κρύβουν τα σκηνικά προηγούμενων και επόμενων σκηνών τα οποία μπορεί να αλλαχτούν ακόμα και με την κουρτίνα ανοιχτή. Ανάλογα με το μέγεθος του θεάτρου τα λεγόμενα “σταγκόνια” μπορεί να είναι από 3-4 έως μερικές δεκάδες (40-50). Ο έλεγχος των κινητήρων πρέπει να γίνεται κεντρικά από την κονσόλα του σκηνοθέτη, αφού αυτός δίνει την εντολή αλλαγής σκηνικού. Ο προγραμματισμός γίνεται κάθε φορά που αλλάξει η παράσταση. Εκτός των κινήσεων των σκηνικών μπορεί να υπάρχουν και βοηθητικοί άξονες για την ανύψωση φώτων, της κεντρικής κουρτίνας και του συστήματος πυρόσβεσης.