Blog

Μέχρι χτες δούλευε!

Πρόσφατα είχα μία συνομιλία με ένα συνάδελφο σχετικά με την αξιοπιστία των υλικών, αυτών που εμπορευόμαστε αλλά και όσων χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των πινάκων. Μου ήρθαν στο μυαλό εικόνες πινάκων σε εφαρμογές που κλήθηκα να αντιμετωπίσω μία βλάβη καθώς και η κλισέ πλέον έκφραση “μέχρι χτες δούλευε” την οποία αντιπαρέρχομαι καθώς δεν γίνεται κάτι να χάλασε αν στην προηγούμενη κατάστασή του δεν δούλευε.

Η αστοχία μίας μοναδικής συσκευής είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Μπορούμε απλά με μοντέλα πιθανοτήτων να υπολογίσουμε την πιθανότητα αστοχίας μίας συσκευής.

The bathtub curve

Στο παραπάνω διάγραμμα γίνεται διαχωρισμός της ζωής του υλικού σε τρεις φάσεις. Τις πρώτες ώρες της ζωής μίας συσκευής οι πιθανότητες λάθους είναι σχετικά μεγάλες και οφείλονται κυρίως σε λάθη κατά την συναρμολόγηση ή λόγο αστοχίας κάποιου εξαρτήματος. Τα λάθη αυτά εντοπίζονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο που εφαρμόζουν σχεδόν όλες οι σοβαρές εταιρίες. Τα drive της KEBA-Lti καθώς και οι controller της Berghof περνούν ώρες σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και ονομαστικού φορτίου μετά την κατασκευή τους ώστε να εντοπισθούν τα προβλήματα της “εμβρυακής” περιόδου (κόκκινο διάγραμμα)

Στο μέσω της ζωής τους η τυχαία αστοχία είναι η πιο πιθανή αιτία. Καθώς τα εξαρτήματα “γερνούν” η πιθανότητα σφάλματος μεγαλώνει και πάλι.

Ο σωστός σχεδιασμός των κυκλωμάτων, η επιλογή αξιόπιστων εξαρτημάτων και η επαρκή διαχείριση της θερμότητας είναι αυτό που μακραίνει τον χρόνο ζωής των συσκευών. Οι κατασκευαστές δίνουν για τις συσκευές τους δύο χρόνους. Χρόνος έως το σφάλμα (MTTF) και τον χρόνο μεταξύ σφαλμάτων (MTBF). Ο πρώτος χρόνος δίδεται σε συσκευές που δεν επισκευάζονται ενώ ο δεύτερος για συσκευές που επιδιορθώνονται. Εσφαλμένα υπάρχει η αντίληψη ότι αυτοί οι χρόνοι είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας.

R(t)=e-t/MTBF

Ο παραπάνω τύπος δίνει την αξιοπιστία μίας συσκευής με γνωστό το MTBF. Στον μισό χρόνο MTBF ο εκθέτης θα είναι -0.5 και η αξιοπιστία της θα είναι περίπου 60% ενώ στον τέλος του MTBF αυτή πέφτει στο 37%.

Διάγραμμα αξιοπιστίας

Οι τρόποι υπολογισμού αυτών των τιμών δεν αφορούν αυτό το άρθρο. Είναι απαραίτητο ωστόσο να σημειώσουμε ότι οι μετρήσεις γίνονται σε εργαστηριακές συνθήκες.

Για τους λόγους αυτού του άρθρου ανέτρεξα στα service report που έχουμε για τα δικά μας drive και συνέκρινα τις δικές μας περιπτώσεις με ενδιαφέροντα άρθρα και μελέτες που βρήκα online (link στις παραπομπές). Στις περισσότερες περιπτώσεις εξωγενείς παράγοντες επιταχύνουν την γήρανση των υλικών που οδηγεί σε σφάλμα της συσκευής.

Αν έπρεπε να δώσω μία μόνο συμβουλή σε συντηρητές και χρήστες ηλεκτρολογικού βιομηχανικού εξοπλισμού θα ήταν “τάξη και καθαριότητα”

H υψηλή θερμοκρασία και η σκόνη (μικροσωματίδια) είναι ίσως ο μεγαλύτερος εχθρός.

  • Τα φίλτρα του εξαερισμού πρέπει να είναι καθαρά και οι ανεμιστήρες πίνακα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα εντός των καναλιών. Αυτά που συνδέονται σε συσκευές πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν την ροή του αέρα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το πίνακα σαν αποθηκευτικό χώρο. Περισσότερος ελεύθερος χώρος συνεπάγεται καλύτερη ροή αέρα. Ελέγχετε συχνά την ορθή λειτουργία των ανεμιστήρων.Μερικά από τα αποτελέσματα της υψηλές θερμοκρασίας στα εξαρτήματα είναι η φθορά της στεγάνωσης των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών ή η αλλαγή συμπεριφοράς της θερμοαγώγιμης πάστας
  • Εκτός των περιπτώσεων που είναι αγώγιμα και δύναται να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, τα μικροσωματίδια εμποδίζουν την απαγωγή θερμότητας, κολλούν σε λιπαντικές ουσίες όπως τα ρουλεμάν και συγκρατούν υγρασία. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα ενός βρώμικου περιβάλλοντος είναι επιβλαβές για τις συσκευές.Για την απαγωγή χρησιμοποιήστε απορρόφηση (ηλεκτρική σκούπα) και όχι πεπιεσμένο αέρα. Αφαιρέστε την σκόνη από τους ανεμιστήρες με προσοχή διότι ο ανεμιστήρας μπορεί να περιστραφεί με μεγάλη ταχύτητα και να καταστρέψει το ρουλεμάν.

 

Παραπομπές

https://tinyurl.com/y5sk5zdf

https://tinyurl.com/y52stues

https://tinyurl.com/y68lwkhw

https://tinyurl.com/y6gozrpk