Συσκευασία προϊόντων

Σε περιπτώσεις που συσκευάζονται προϊόντα “μη μετρήσιμα”, καφές, πατατάκια ή και υγρά σε σακούλες, οι μηχανές αποτελούνται από το δοσομετρητή και το συσκευαστικό. Στην κάθετη αυτή επεξεργασία οι δόσεις πέφτουν λόγω βαρύτητας στη σακούλα που δημιουργείται από πλαστικό ρολό, με θερμική επεξεργασία. Ένας σερβοκινητήρας είναι συνήθως τοποθετημένος στο σημείο της εγκάρσιας κόλλησης και κοπής της σακούλας για κοπή σε σημάδι χωρίς να σταματά το φιλμ. Σε μηχανές μικρότερης παραγωγής ο σερβοκινητήρας τοποθετείται στα ράουλα προώθησης του φιλμ, κινώντας την σακούλα ένα προκαθορισμένο μήκος για ατύπωτη σακούλα ή διορθώνοντας όταν υπάρχει μοτίβο.