Μηχανή εκτύπωσης

Η τύπωση ενός υλικού απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και μεγάλες ταχύτητες παραγωγής. Η σύμπτωση των χρωμάτων, όπως και ο τόνος του χρώματος πάνω στο υλικό εκτύπωσης πρέπει να είναι ακριβής καθόλη τη διάρκεια εκτύπωσης. Η μέχρι τώρα ρύθμιση ενός τυπογραφείου γινόταν μηχανικά με τις όποιες ανακρίβειες υπήρχαν στο τελικό προϊόν. Σήμερα πλέον η τεχνολογία των servo έχει εισβάλλει και στο χώρο της εκτύπωσης.

Συστήματα servo έχουν εισαχθεί σε κάθε κύλινδρο εκτύπωσης για να ρυθμίζουν την ταύτιση των χρωμάτων. Ανεξάρτητα από τη διάμετρο που παρουσιάζει κάθε κύλινδρος, η τελική εικόνα εκτύπωσης είναι λεπρομερής λόγω της μεγάλης ακρίβειας. Ο τόνος κάθε χρώματος είναι προσαρμόσιμος από το χρήστη λόγω της δυνατότητας μικρομετρικής μετατόπισης των κυλίνδρων.

Το σύστημα γενικότερα ενός τυπογραφείου είναι πλήρως αυτοματοποιημένο με πολύ εύκολο χειρισμό από το χρήστη.